Kritisk sti-metode

Kritisk sti-metoden med Post-it® Brand

Et kraftfuldt værktøj til styring af komplekse problemer • Kritisk sti-metoden hjælper med at visualisere komplekse projekter og viser, hvilke aktiviteter der er kritiske for at kunne færdiggøre projektet, og hvilke der ikke er.

  Kritisk sti-metoden blev skabt i 1950’erne og hjælper planlæggere med at forudse og overvåge de essentielle aktiviteter for et projekt. Dette hjælper dig ikke blot med at opstille realistiske planer men også at identificere hvilke skridt, der bør sættes fart på, for at overholde deadlines.

 • 1

  Identificer alle aktiviteter i din projektplan. Angiv den tidligste startdato og estimerede mængde tid til at færdiggøre den aktivitet. Optegn disse essentielle oplysninger på et stort lærred, som f.eks. en Post-it® Meeting Chart.

  Identificer alle aktiviteter i din projektplan

 • 2

  Bestem dernæst rækkefølgen for aktiviteterne. Noter, hvilke aktiviteter der ikke kan påbegyndes, før andre bestemte, forudgående aktiviteter er færdige.

 • 3

  Skriv disse aktiviteter på separate Post-it® Super Sticky Notes/skriveoverflader ved brug af cirkel- og pilediagrammer.

  a. Cirkler viser begivenheder inden for projektet.

  b. Pile mellem to cirkler viser de aktiviteter, der er nødvendige for at fuldføre begivenheden. Skriv en beskrivelse af opgaven under pilen og den estimerede mængde tid, der er nødvendig for at fuldføre opgaven over pilen.

                                  Skriv disse aktiviteter på separate Post-it® Super Sticky Notes/skriveoverflader ved brug af cirkel- og pilediagrammer.

 • 4

  Byg hver af disse aktiviteter ind i din tidslinje. I visse tilfælde kan din tidslinje være en lige linje, eller måske forgrener den sig i flere retninger – det afhænger helt af dit projekt.

 • 5

  Nu kan du identificere den kritiske sti. Kig blot efter den længst varende sti igennem dit diagram – det er disse aktiviteter, som ikke kan blive forsinkede uden at forsinke dit projekt.

  Nu kan du identificere den kritiske sti.

 • 6

  Som dit projekt udvikler sig, kan du opdatere den kritiske sti med faktiske tidspunkter for afslutning af begivenheder for at få en mere nøjagtig plan. Ændringer i planen forårsaget af uforudsete omstændigheder eller andre faktorer kan også skabe en ny kritisk sti for dit projekt.VIL DU HAVE FLERE TIPS & IDEER?

Hold mig opdateret om Post-it® Brand tilbud med mere!