Ofte stillede spørgsmål fra Post-it® Brand

Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfiguration fundet. Kontakt systemadministratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfiguration fundet. Kontakt systemadministratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfiguration fundet. Kontakt systemadministratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfiguration fundet. Kontakt systemadministratoren.

 

Ofte stillede spørgsmål fra Post-it® Brand

Ofte stillede spørgsmål til de generelle produkter

 • Ja. 3M har udført genbrugsstudier på Post-it® Notes på fabrikker for genbrugspapir. Klæbemidlet på papiret påvirker ikke papirgenbruget, fordi klæbemidlet stort set fjernes i papirets blækfjerningsproces. Farverne i papiret fjernes i blækfjerningsprocessen.

 • Der findes mange farver og størrelser af Post-it® Notes, hvor papiret indeholder mindst 30 % genbrugt papir. Ydermere tilbyder 3M notes af 100 % genbrugspapir i canary yellow og assorterede pastelfarver. Notes med 100 % genbrugspapir indeholder 70 % præ-forbrugermæssige fibre og 30 % post-forbrugermæssige fibre. Post-it® Meeting Charts fås også med 30 % post-forbrugermæssigt genbrugspapir.

 • Der er findes kun en begrænset mængde genbrugsfibre, som kan benyttes til at fremstille nyt papir. Selv med maksimalt genbrug ville papirfabrikker ikke være i stand til at holde papirfremstilling udelukkende fra genbrugt indhold i gang. Faktisk er det blevet estimeret, at hvis alt papir til udskrivning og skrivning blev fremstillet af genbrugt indhold, ville det maksimale, bæredygtige niveau være mindre end 10 % post-forbrugermæssigt indhold.

 • Genbrug er en vigtig strategi til omledning af affald fra overfyldte lossepladser. Det indsamlede papir benyttes som råmateriale til fremstilling af genbrugspapir, -kasser og -servietter. Genbrug beskytter også skovene ved at reducere behovet for nye fibre. Men genbrug er mere end bare at indsamle genanvendelige genstande. De tre elementer for genbrug indebærer indsamling af affald, fremstilling af nye produkter af genbrugte materialer og købet af disse varer. Ved at købe produkter af genbrugt indhold hjælper du med at styrke markedet for disse produkter, tilskynde nye teknologier og skabe mere stabile markeder for salget af materialer, der opsamles ved genbrug. Når du køber produkter af genbrugt papir, gør du dit til at hjælpe miljøet.

 • Ja. Kvaliteten af Post-it® Recycled Notes er den samme som for vores standard Post-it® Notes.

 • Siden 1975 har 3M's Pollution Prevention Pays, eller 3P-program, forhindret dannelsen af over 1,2 milliarder kg forurening. Siden 1990 har 3M beskåret flygtig, organisk luftudledning med 95 % og drivhusgasudledning med 62 %. Ydermere har 3M arbejdet for at minimere affald via forebyggelse, genanvendelse og genbrug i sin drift siden 1970’erne. I 2008 genbrugte eller genanvendte 3M 20 gange mere affald end de præparerede, bortskaffede på en losseplads eller sendte til et forbrændingsanlæg.

 • Præ-forbrugermæssigt affald, også kendte som post-industrielt affald, betragtes generelt som materiale omledt fra affaldsstrømmen under en fremstillingsproces. Dette omfatter ikke genanvendelse af materialer såsom genforarbejdning, genformaling eller rester frembragt under en proces, og som kan genvindes i samme proces som den, der dannede dem. Post-forbrugermæssigt affald betragtes generelt som affaldspapir genereret i hjemmet eller på kontoret, når det er blevet anvendt til det tiltænkte formål. For eksempel betragtes aviser, som genbruges, når de er blevet læst, som post-forbrugermæssigt affald.

 • Genbrugte produkter skal indeholde mindst nogle materialer, som er blevet genvundet eller omledt fra den faste affaldsstrøm enten under fremstillingsprocessen (præ-forbrugermæssigt) og/eller efter forbrugerens brug (post-forbrugermæssigt). Genanvendelig betyder, at produktet kan indsamles, frasorteres eller på anden måde genvindes fra den faste affaldsstrøm til genbrug eller fremstilling eller samling af andre produkter eller emballage igennem et etableret genbrugsprogram. At have genbrugt indhold betyder ikke nødvendigvis, at produktet er genanvendeligt, selvom mange papirprodukter kan genbruges igennem etablerede genbrugsprogrammer. Post-it® Notes og Post-it® Super Sticky Notes er genanvendelige.

 • Dette symbol kaldes Möbius-løkken. Det er et genbrugssymbol formet som tre pile i forlængelse af hinanden, som former en trekant, og betyder, at produktet eller emballagen er fremstillet med genbrugsmaterialer, eller at produktet eller emballagen er genanvendelig, eller for at indikere typen af plastik, der er anvendt i emballagen. Oplysninger angives ofte i eller rundt om Möbius-sløjfen for at vise, hvor meget genbrugt indhold, der er til stede, eller hvilken del af emballagen eller produktet, som er genanvendelig.

 • Et bæredygtigt produkt er ét, som er fremstillet, anvendt eller bortskaffet uden at udtømme jordens ressourcer eller skade miljøet. Egenskaberne ved bæredygtige produkter inkluderer ansvarlig brug af fornyelige ressourcer, minimering af transport for at spare på fossile brændstoffer, ansvarlig fremstilling for at reducere forurening samt genanvendelighed af produktet. Den primære bestanddel af Post-it® Notes og Post-it® Meeting Charts er papir, og papir er en fornyelig ressource. Alt papir til Post-it® Notes er certificeret i henhold til Chain of Custody. Dette betyder, at leveringskilden er blevet gennemgået af en tredjepart. Post-it® Notes solgt i USA er fremstillet i USA. Endeligt er produkterne genanvendelige via bolig- eller kontoraffaldsstrømmen.

 • Chain of Custody-papir kommer fra veladministrerede skove, hvor alle træer genplantes efter fældning. Ulovlig træfældning er forbudt, og gamle dele af skoven er beskyttet mod fældning. Chain of Custody (CoC) er et eksternt revideret system. Det er en trinvis dokumentation for den kanal, hvorigennem skovprodukter distribueres fra deres oprindelsesplantage, gennem alle produktionstrin til det endelige produkt. Det anvendes til at spore og verificere oprindelsen og procentdelen af godkendte træfibre anvendt i det endelige produkt.

 • Alle Post-it® Notes og Meeting Charts er Chain of Custody-certificerede af et tredjeparts-evalueringssystem.

 • Bæredygtigt skovbrug er administrering af skovområder, så de lever op til sociale, økonomiske, økologiske og kulturelle behov for nuværende og kommende generationer. Dette betyder, at fældede træer genplantes eller gendyrkes naturligt, og at dyrehabitater og vandressourcer beskyttes, så skoven kan overleve og trives i kommende generationer.

 • The Forest Stewardship Council (FSC) er en international, ikke-statslig organisation, der støtter miljømæssigt passende, socialt nyttige og økonomisk rentabel administrering af verdens skove. FSC udsteder Chain of Custody-certificeringer for bæredygtigt skovbrug på samme måde som SFI. For yderligere oplysninger, se: www.fsc.org

 • PEFC står for Program for the Endorsement of Forest Certification og er en uafhængig paraplyorganisation for gensidig anerkendelse af nationale og regionale skovcertificeringssystemer. PEFC-systemer er baseret på internationalt anerkendte kriterier, hvis mærkat certificerer træ, som ifølge en uafhængig revision stammer fra bæredygtigt administrerede skove. USA's medlem af PEFC er SFI. For yderligere oplysninger om PEFC, se: www.pefc.org

 • Ring til informationslinjen for afdelingen for kontorartikler på 1-800-395-1223 for yderligere oplysninger om Post-it® Notes. Åbningstiden er fra kl. 8.00 til 16.30. Central Standard Time.

Ofte stillede spørgsmål om digitale notes

 • Softwaren til Post-it® digitale notes er kompatibel med styresystemerne Windows XP, Windows Vista og Windows 7 (32- og 64-bit-versionerne).

 • Du kan hente de seneste opdateringer fra vores opdateringsside:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Bemærk venligst, at hvis du anvender en Post-it® softwarenotes version 3.1 (eller tidligere) eller en Post-it® digitale notes version 4.1 (eller tidligere), er dette ikke en gratis opdatering. Denne nye version vil give dig en gratis prøveperiode på 30 dage. Efter prøveperioden på 30 dage vil du blive bedt om at købe produktet.

 • Ja, du kan installere prøveversionen på så mange computere, som du ønsker. Prøveversionen vil gælde i tredive (30) dage. Når prøveperioden på tredive (30) dage er udløbet, vil det være nødvendigt at købe softwaren til Post-it® digitale notes til hver af de computere, den er installeret på, for at kunne fortsætte brugen af softwaren. Post-it® digitale notes kan købes ved at følge dette link http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ja, klik på Desktopdispenser-knappen, og vælg Værktøjer. I pop-up-menuen vælges Præferencer ... Vælg så fanen Diverse, og se efter afsnittet Notesblokvisning. Hvis du kun vælger proceslinje-notifikationsområdet, vil det skjule desktopdispenseren.

 • Klik på Desktopdispenser-knappen, og vælg Værktøjer. I pop-up-menuen vælges Præferencer... Fra fanen Generelt afmarkeres derefter feltet for Vis billedet ’Om Post-it digitale notes’ under opstart.

 • Fjern genvejen til Post-it® digitale notes fra din opstartsmappe. Klik på Start-knappen på proceslinjen. Vælg Programmer og derefter Opstart. Højreklik på indtastningen Post-it® digitale notes. I pop-up-menuen vælges Slet. Vælg Ja i dialogboksen for Bekræft sletning af genvej. Husk på, at Post-it® digitale notes ikke vil underrette dig om alarmer, og du vil ikke modtage abonnementsinformationer, hvis applikationen ikke kører.

 • Notes og opslagstavler oplagres i filen PDNDB. Det anbefales, at hvis du oplagrer vigtige oplysninger i dine notes, så bør du inkludere PDNDB i din rutinemæssige sikkerhedskopiering.

  Windows XP:
  Filen er placeret under C:\Dokumenter og indstillinger\ \Programdata\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  Filen er placeret under C:\Brugere\ \Programdata\Roaming\3M\PDNotes.

 • Ja. Klik på Desktopdispenser-knappen, og vælg Værktøjer. (Alternativt kan du højreklikke på det gule noteikon på proceslinjen og vælge Værktøjer.) I pop-up-menuen vælges Præferencer... Klik så på fanen Standardnoteindstillinger.. I feltet markeret Indstillinger for Post-it® digital note kan du indstille skrifttypen, skriftstørrelsen og notefarven for nye notes.

  Standardnoteindstillinger kan også ændres ved hjælp af noteskabeloner. Opret en noteskabelon med den skrifttype og de indstillinger, du ønsker, og indstil så skabelonen til at være standardnoten i dispenseren. For flere oplysninger om oprettelse af en noteskabelon bedes du se programhjælpen under "Skabeloner"

 • Der er tre måder at rydde op i dine desktopnotes på: Du kan 1) minimere dine notes, 2) skjule dine notes eller 3) flytte dem til en opslagstavle.


  Minimer en note ved at dobbeltklikke på noteknappen i notens øverste venstre hjørne. Du kan også vælge valgmuligheden Minimer fra noteværktøjslinjen. Klik på noteknappen i notens øverste venstre hjørne for at få vist noteværktøjslinjen. Vælg dernæst Note-fanen, og vælg knappen Minimer note. Noten kan gendannes ved at dobbeltklikke på den minimerede note. Valgfrit kan den minimerede note gendannes ved at højreklikke på den minimerede note og vælge Gendan fra pop-up-menuen.


  Skjul alle dine notes med én kommando ved at vælge valgmuligheden Skjul alle desktopnotes fra knappen Værktøjer på menuen Desktopdispenser. Notesene kan gendannes ved enten at klikke på desktopdispenserikonet (som for en ny note) eller ved at vælge Gendan desktopnoter fra knappen Værktøjer på menuen Desktopdispenser.


  Alternativt kan du opbevare alle dine notes på opslagstavler og få dem vist, når du har lyst.

 • Sørg for, at du har markeret Afspil lyde i dine Præferencer på fanen Diverse. Du kommer til dine Præferencer ved at vælge knappen Værktøjer på menuen Desktopdispenser. Hvis dette markeringsfelt ikke er aktivt, er din computer ikke sat op til at afspille lyd på nuværende tidspunkt.

  Du er måske nødt til at installere et lydkort eller aktivere lyde i dit system. Sørg for, at du har en .wav-fil tildelt handlinger i Windows-lydkontrolpanelet. Du kan åbne dette kontrolpanel via dit styresystem eller ved at klikke knappen Vælg lyde på fanen Diverse i dialogboksen Præferencer.

 • Dobbeltklik på notens bevægeområde (det øverste område) et par gange. (Første gang vil notens størrelse passe til teksten, næste gang vil noten blive ca. 1 linje høj.)

 • Windows XP:
  Afslut først programmet. Gå derefter til afsnittet Windows tilføj/fjern programmer i Kontrolpanelet. Vælg Post-it® digitale notes og klik på knappen Tilføj/fjern program.

  Windows Vista og Windows 7:
  Afslut først programmet. Gå derefter til Windows-programmer og -funktioner i Kontrolpanelet. Vælg Post-it® digitale notes og klik på knappen Afinstaller.

 • Efter at have kigget på det nuværende PC-marked og lyttet til, hvad vores computerbrugere ønskede af Post-it® Brand-software, valgte vi at introducere produktet til Windows®-styresystemet på nuværende tidspunkt. Vi anerkender vigtigheden af de andre platforme og undersøger mulighederne for at udvikle produkter til alle Post-it® note-fans derude.

 • Der findes mange måder at tilføje et billede til en note på: Træk og slip et billede fra en anden applikation hen på en note. Vælg en note, og indsæt et tidligere kopieret billede fra udklipsholderen.
  Klik på knappen Tilføj/erstat billede fra noteværktøjslinjen i Noteegenskaber.
  Bemærk: Der kan kun indsættes ét billede på en note, og det vil altid sidde øverst på noten.
  For flere oplysninger om arbejde med billeder på notes bedes du se programhjælpen under Billeder på notes.

 • Ja, klik på knappen i notens øverste venstre hjørne for at få vist noteværktøjslinjen. Vælg dernæst fanen Note. Vælg til sidst knappen Rediger billedstørrelse. Dette vil sætte billedet i redigeringstilstand. Træk i håndtagene placeret rundt i billedets kanter for at redigere størrelsen. For at afslutte redigeringstilstanden klikkes der på knappen Rediger billedstørrelse på noteværktøjslinjen.

  Alternativt kan du starte redigeringstilstanden ved at højreklikke på billedet. I pop-up-menuen vælges Rediger størrelse. For at afslutte redigeringstilstanden højreklikkes der på billedet, og Rediger størrelse vælges igen.

 • Ja, klik på knappen i notens øverste venstre hjørne for at få vist noteværktøjslinjen. Vælg dernæst fanen Note. Vælg til sidst knappen Beskær billede. Dette vil sætte billedet i beskæringstilstand. Træk i håndtagene placeret rundt i billedets kanter for at redigere størrelsen. For at afslutte beskæringstilstanden klikkes der på knappen Beskær billede på noteværktøjslinjen.

  Alternativt kan du starte beskæringstilstanden ved at højreklikke på billedet. I pop-up-menuen vælges Beskær

  . For at afslutte beskæringstilstanden højreklikkes der på billedet, og Beskær vælges igen.

 • Ja, klik på knappen i notens øverste venstre hjørne for at få vist noteværktøjslinjen. Vælg dernæst Note-fanen, og vælg så knappen Rotér billede. Fra pop-up-menuen vælges den retning, billedet ønskes roteret i.

  Alternativt kan du højreklikke på billedet. Fra pop-up-menuen vælges Rotér og dernæst den retning, billedet ønskes roteret i.

Spørgsmål til opslagstavler.

Spørgsmål til noteabonnementer

 • Gå til fanen Abonnementer i dialogboksen Præferencer. Vælg den side, du er nysgerrig på, og klik på knappen Abonnementsoplysninger. Knappen Kontroller for notes nu, vil forsøge at sende en note til dig; hvis serveren ikke er tilgængelig, vil du få en fejlmeddelelse.

 • Klik på Desktopdispenser-knappen, og vælg Værktøjer. Vælg Præferencer... på pop-up-menuen, og vælg dernæst fanen Abonnement. Marker den abonnementshjemmeside, du ønsker at fjerne, og klik på knappen Fjern abonnement.

 • Hvis du benytter en proxyserver til internetadgang, skal du indtaste adressen og porten for serveren i fanen Abonnement i dialogboksen Præferencer. (Hvis din standardbrowser er Internet Explorer, skal du vælge Benyt altid proxyindstillinger fra Internet Explorer. I de fleste tilfælde vil dette sikre de korrekte indstillinger.) Verificer, at du bruger den korrekte konfiguration, ved at klikke på knappen Test indstillinger. Spørg din netværksadministrator om de korrekte indstillinger.

Spørgsmål til bogmærkenotes


VIL DU HAVE FLERE TIPS & IDEER?

Hold mig opdateret om Post-it® Brand tilbud med mere!